Tutejsi. Zachowane w pamięci

Płyta zawiera pieśni, muzykę i opowieści zebrane w 2017 roku podczas badań terenowych na Pomorzu Zachodnim, realizowanych jako część pilotażowej edycji programu „Tutejsi: tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”. Podejmowane w ramach programu działania mają na celu przegląd miejscowych tradycji muzycznych, przywrócenie należnego im miejsca w lokalnej kulturze, praktykach kulturowych i edukacji oraz przekazanie ich młodszym pokoleniom. Założeniem programu było umieszczenie województwa zachodniopomorskiego na mapie Polski jako miejsca, gdzie tradycje muzyczne są nadal żywe, mimo niesprzyjających okoliczności historycznych (powojenne migracje i przesiedlenia ludności). Tereny te są wyjątkowym obszarem do którego po II Wojnie Światowej ludzie przywieźli ze swoich dawnych lokalnych ojczyzn opowieści, pamięć o obrzędach, zwyczajach i tradycjach. Zmieniło to oblicze kulturowe i społeczne nowego miejsca zamieszkania. Pamięć i dziedzictwo kulturowe powojennych mieszkańców regionu i ich potomków jest cennym kapitałem kulturowym i społecznym.