Od wschodu słońca… Tradycje muzyczne na Dolnym Śląsku

Na płycie znalazły się pieśni i tańce nagrywane podczas badań terenowych w okresie od maja do listopada 2014 r. przez członków zespołu Fundacji Ważka. Całość materiału została zarejestrowana podczas spotkań ze śpiewakami i zespołami w wiejskich świetlicach lub ich domach prywatnych.

Więcej na temat płyty można przeczytać na portalu muzykatradycyjna.pl