I Tabor Domu Tańca w Chlewiskach | 2002

Nagrania najwybitniejszych muzykantów i śpiewaczek Radomszczyzny oraz gości z Białorusi i Francji.

Nagrań dokonano podczas I Taboru Domu Tańca w Chlewiskach w 2002 roku. Większość utworów zarejestrowano 10.07.2002 w czasie całonocnej zabawy w zabytkowej hucie żelaza w Chlewiskach. Wyjątkiem są utwory nr 1, 24, 25, które nagrano na koncercie 12 VII 2002 w CSW – Zamek Ujazdowski Warszawie.

Wykonawcy:

KAPELA ŁOSIA Z BIAŁORUSI – Aleksander Łoś (skrzypce, dudy, cymbały, lira korbowa), Teodor Kaszkuriewicz (dudy, lira korbowa, baraban) oraz Agata Adamkiewicz (skrzypce, cymbały)

KAPELA Z GASKONII – Jean-Pierre Blanchard (akordeon diatoniczny), Gerard Duboilh (skrzypce)

STEPHANE DELICQ z Francji (akordeon diatoniczny)

ZESPÓŁ ŚPIEWACZEK Z GAŁEK RUSINOWSKICH „Zakukała kukawecka” – Zofia Bykowska, Zofia Kucharczyk, Maria Pęzik, Maria Oracz

KAPELA PEŁKI z Kłudna – Marian Pełka (harmonia trzyrzędowa, pedałowa i rozciągana), Jan Wochniak (baraban) oraz Augustyn Szymański (skrzypce) i Jan Gaca (skrzypce)

KAPELA KOŁAZIŃSKICH ze Zdunkowa – Wiesława Gromadzka z d. Kołazińska (harmonia trzyrzędowa, pedałowa), Stefan Kołaziński (skrzypce), Maria Korczyńska (bębenek)

KAPELA JAKUBOWSKIEGO z Rudy Zajączkowskiej – Zygmunt Jakubowski (skrzypce, śpiew), Zdzisław Giemza (baraban)

KAPELA BUJAKÓW z Szydłowca – Marian Bujak (skrzypce), Ryszard Bujak (bębenek)

KAPELA TKACZYKA z Ostałówka – Józef Tkaczyk (skrzypce), Jan Karczewski (baraban)

KAPELA WYRWIŃSKICH z Korzyc – Adam Wyrwiński (skrzypce), Józefa Wyrwińska (baraban)

KAPELA GACÓW z Przystałowic Małych – Jan Gaca (skrzypce), Stefan Gaca (bębenek, śpiew)

KAPELA STĘPNIAKA z Radomia – Stanisław Stępniak (harmonia trzyrzędowa, pedałowa), Augustyn Szymański (skrzypce), Jan Wochniak (baraban)