I po ścianach. Muzyka z Remontu 1994-96

Opisana w książce historia spotkań z wiejskimi artystami, organizowanych w studenckim Klubie Remont w Warszawie, z dołączoną płytą – dźwiękową kroniką tych wydarzeń. W latach 1993-1996 na Scenie „Korzenie” występowali ludowi muzycy, kapele i zespoły śpiewacze z Ziemi Radomskiej, Opoczyńskiej, Łęczyckiej, Łowickiej, Kieleckiej, Suwalskiej, Kurpi Zielonych, Powiśla Maciejowickiego, Roztocza, Wielkopolski, Górnego Śląska. Efektem tych spotkań – koncertów i wspólnej zabawy było odkrycie dla miasta tradycyjnej muzyki polskiej wsi, pokazanie jej bogactwa, różnorodności, funkcji, jaką pełniła i wciąż może pełnić: muzyki związanej  z dorocznymi i rodzinnymi obrzędami, ale też użytkowej, do tańca. I co najważniejsze – muzyki poznawanej w bezpośrednim kontakcie z wiejskimi artystami. Płyta zawiera wybór najciekawszych nagrań, zarejestrowanych podczas owych spotkań w Remoncie.