Bronisława Chmielowska | Stare pieśni

Wszystkie nagrania, które znalazły się na płycie zrealizowano w domu pani Bronisławy Chmielowskiej w okresie od lipca do października 2015 r. Na wydawnictwie zgromadziliśmy pieśni śpiewane przy różnych okazjach: pieśni liryczne, wojenkowe, weselne, nabożne, kolędy, pieśni żniwne i odpustowe. Wiele z nich straciło swój dawny, obrzędowy charakter i jest przechowywana w pamięci najstarszych śpiewaków. Pomiędzy nimi umieściliśmy kilka krótkich opowieści pani Broni, będących zarówno wprowadzeniem do pieśni, jak i ilustracją ekspresyjności i witalności śpiewaczki. Nie jest to zbiór pieśni ulubionych, ale faktycznie „starych”, odsłaniających fragmenty dawnego życia pani Broni, który został w Wołczuchach.

Płyta jest objęta wolną licencją Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.