Polskie ludowe instrumenty muzyczne

Projekt zrealizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w Roku Oskara Kolberga (2014), w 200. rocznicę urodzin wybitnego polskiego folklorysty i etnografa. Baza prezentuje niemal 300 polskich ludowych instrumentów muzycznych z terenu całego kraju, pochodzących z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Instrumentów Muzycznych i Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, Kolekcji Jadwigi i Mariana Sobieskich oraz Muzeum Miejskiego w Żywcu. Znajdą tu Państwo blisko 1000 wysokiej jakości zdjęć oraz obiekty prezentowane w technice 360 stopni.

Polskie ludowe instrumenty muzyczne oraz narzędzia dźwiękowe wchodzą w skład zbiorów o różnym profilu na terenie całego kraju, jednak ze względów konserwatorskich, wystawienniczych, a także warunków lokalowych, znajdują się (niestety w większości) w muzealnych magazynach. Ponieważ w przypadku instrumentów ludowych pojęcie normy konkretyzuje się poprzez wariantowość wytwórczą, dla jej poznania niezwykle istotny jest szeroki materiał porównawczy. W bazie zgromadzono większość typów instrumentów występujących na terenie Polski, ich najciekawsze rodzaje oraz warianty. Obiekty reprezentują stosunkowo szeroki zakres czasowy (XVIII – XXI w.) i obrazują powodowane różnymi czynnikami zmiany w ich budowie i zdobnictwie. Są to instrumenty zarówno nadające się do gry jak również niesprawne (stąd w opisach często hipotetyczne dane dotyczące np. skali lub stroju).

Projekt prezentuje ludowe instrumenty muzyczne w kontekście regionalnym, niemniej stan badań nad tym aspektem jest wciąż niepełny i nie wszystkie instrumenty są wystarczająco zbadane. Dalszej pracy wymaga opracowanie satysfakcjonującej terminologii oraz metodologii ujednolicenia opisów, a także standaryzacja pomiarów. Prezentowane karty katalogowe powstały na podstawie kart muzealnych. Ścieżki dźwiękowe z uwagi na charakter zbiorów, prezentują w większości przypadków nagrania typów instrumentów, nie zaś konkretnych obiektów. Wszakże w ludowej praktyce wykonawczej styl gry i kontekst muzyczny mają zdecydowanie większe znaczenie niż samo brzmienie poszczególnych obiektów. Materiały wideo prezentują zarówno nagrania archiwalne, jak i nowsze trendy rozwijające się w ramach nurtu folklorystycznego.