Kujawskie Kapele Ludowe

Świadomość tego, że dzisiejsze bogactwo i intensywność życia muzycznego Bydgoszczy i całego regionu Kujaw wyrosło na żyznej glebie lokalnych tradycji muzycznej mobilizuje nas do poszukiwania i dokumentowania tych najpierwszych przejawów muzykalności – ludowych tradycji muzycznych.

Nieoceniona i niestrudzona w dokumentowaniu kujawskiej sztuki ludowej Wanda Szkulmowska przekazując nam swoje domowe archiwum zapoczątkowała, zapewne długoletnie prace, ukazujące zachowane w XX wieku ślady działalności kujawskich kapel ludowych.

Przekazujemy zatem do wykorzystania zbiór otwarty, pełen różnorodnych, odmiennych śladów. Można tu znaleźć osoby, zespoły, teksty, nuty, pliki dźwiękowe i obrazy. Prawdziwe ślady żywej kultury naszego regionu.