Kanon Stu

Przedstawiamy tu sylwetki muzykantów, zespołów, śpiewaczek. Materiały pochodzą z Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji Muzyka Odnaleziona / zbiory Andrzeja Bieńkowskiego. Teksty, fragmenty filmów, fotografie archiwalne są dostępne na licencji CC-BY-NC-ND, wybrane i oznaczone w opisie fotografie z badań terenowych i robione podczas przeglądów, konkursów, udostępnione tylko na użytek stron: KANON  STU i Archiwum Muzyki Wiejskiej.