Archiwum Muzyki Wiejskiej

Digitalizacja i opracowanie zbiorów to jedno z głównych zadań statutowych fundacji Muzyka Odnaleziona. Zbiory porządkujemy, opisujemy, konserwujemy i skanujemy fotografie, digitalizujemy filmy. Chcemy w ten sposób udostępniać nasze zbiory, stworzyć wirtualne Archiwum Muzyki Wiejskiej. Prosimy o pomoc w rozpoznaniu osób, muzyków, miejsc, określeniu czasu, kiedy były wykonane fotografie, będziemy uzupełnić opisy. Będziemy też ukrywać na stronie fotografie, jeśli osoba na nich występująca nie wyraża na to zgody.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu z fundacją, którzy chcieliby przekazać w depozyt swoje zbiory lub ich kopie cyfrowe i na naszej stronie udostępnić swoje archiwalne fotografie. Przyślemy wtedy wskazówki dotyczące skanowania plików i umowę na udostępnienie. Udostępniamy je na licencji CC-BY-NC-ND a Licencjodawcą staje się wtedy depozytariusz zbioru. Więcej o Archiwum Muzyki Wiejskiej na stronie fundacji muzykaodnaleziona.pl/archiwum

Większość materiałów udostępniona jest na licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska), chyba że osobny zapis stanowi inaczej. 

 

www.archiwummuzykiwiejskiej.pl